Share:

Es busca candidat per a realitzar doctorat industrial

El doctorat començaria a partir de febrer del 2022 amb una durada de 3 anys. El doctorat és una col·laboració industrial del CDIF amb l'empresa Vak Kimsa, fabricant d'agitadors i mescladors en línia. El candidat treballaria 80% a l'empresa i 20% al CDIF.

Els requisits del candidat són els següents:

- Català, castellà i Anglès imprescindibles.

- Formació Enginyeria mecànica (Máster o 60 crédits de máster indispensable).

- Experiència en CFD i en ANSYS.

- Domini d'autocad i d'Inventor.

- Dinàmic, proactiu i amb iniciativa.

- Persona meticulosa i estricte en la seva feina.

- Capacitat de treball en equip.

Les funcions principals del candidat serien:

  1. Doctorant: Execució de projectes de R+D en el domini de la mescla sòlid-liquid i líquid-liquid, serviran de base pel programa de doctorant. Els projectes de R+D poden ser projectes llargs (actualment estem desenvolupant un projecte que compta amb el suport del CDTI) o projectes de curta durada, per resoldre reptes de coneixement puntuals.
  2. Realització de simulacions amb ANSYS-CFD, tant de procés com mecàniques, d'agitadors i mescladors en línia, orientades als projectes de R+D i també pel dept. de procés i oficina tècnica.
  3. Realització de càlculs mecànics, tant a R+D com donant suport a oficina tècnica.
  4. Experimentació a planta pilot i a la plataforma de proves industrials de VK, si cal dins dels projectes de R+D.
Interessats escriure a cdif@upc.edu.