Vés al contingut (premeu Retorn)

Nosaltres

 

Eduard

Eduard Egusquiza nascut a Barcelona és Dr Enginyer Industrial i Catedràtic de Mecànica de Fluids a l’ETS d’Enginyers Industrials de Barcelona (UPC). Anteriorment ha estat catedràtic de la Universidad de Oviedo (1983-88). Ha estat director del Departament de Mecànica de Fluids (1997 al 2003) i actualment és director del CDIF. També és secretari de la Secció “Hydraulic Machinery and Systems” del IAHR (International Association Hydraulic Research) des del 2002. Ha estat Professor visitant a la Universitat de Trondheim (Noruega) i a l’EPFL de Lausanne (Suïssa). És membre del Comitè TC-10 Tech. Diagnostics (IMEKO) i del Comitè ISO/IEC JWG1. Durant molts anys ha treballat en temes relacionats amb el flux no estacionari i amb el comportament dinàmic/vibratori de màquines hidràuliques amb aplicació al diagnòstic de danys. Ha estat responsable de diversos projectes de recerca i de projectes amb empreses, i ha elaborat procediments per la implantació de sistemes de monitorització, diagnòstic i manteniment en Grups Hidroelèctrics. És autor de diversos articles i ponències en revistes i congressos internacionals.
egusquiza@mf.upc.edu

 

XAviXavier Escaler
és Doctor Ingenyer Industrial i Professor Titular del departament de Mecànica de Fluids de la UPC. Comença el seu doctorat com a becari de recerca i es trasllada al Laboratori de Màquines  Hidràuliques (LMH) de EPFL per desenvolupar la seva tesis doctoral sobre cavitació erosiva. QUan acaba, es contractat com professor per la UPC en la ETS d'Enginyeria Industrial de BArcelona. Al mateix temps passa a fortmar part del CDIF on actualment és responsable de projectes. Les seves línies d'investigació són els fluxos amb cavitació, la interacció fluido-estructura i el compoprtament dinàmic de màquines rotatives. LA seva experiencia professional abarca l'ús de la instrumentació per a la mesura en maquinaria rotativa, el seu tractament i el seu anàlisis, tant a Mecànca de Fluids, Màquines Hidràuliques, Transport de Fluids i Cavitació.  
Teléfono de contacto: +34 93 401 2599
escaler@mf.upc.edu

 

Alfredo

Alfredo Guardo és professor Lector de Mecànica de Fluids i Termodinàmica a la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona on va completar els seus estudis de doctorat a l’any 2007. És membre del Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmcia (CDIF-UPC) on treballa en l’àrea de CFD i fenòmens de transport.
alfredo.guardo-zabaleta@upc.edu

 

Esteve

Esteve Jou, nascut a Barcelona és membre del Departament de Mecànica de Fluids de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). VA obtenir el títol d’Enginyer Industrial per l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona al 1993. VA obtenir el doctorat el 1999 per la UPC amb una tesis dirigida pel prof. Eduard Egusquiza. Forma part del Departament de Fluids on imparteix assignatures troncals (Mecànica de fluids, Màquines hidràuliques), optatives (Manteniment de turbomàquines, Bombes i instal•lacions de bombeig). És responsable de projectes i desenvolupa serveis per a la industria relacionats amb l’anàlisi de vibracions i diagnòstic de danys en maquinaria en general.
jou@mf.upc.edu

 

Carme


Carme Valero, nascuda a Barcelona, és membre del Departament de Mecànica de Fluids de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El títol en Física el va obtenir per la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (UB) l’any 1989. El títol de Doctora en Ciències per la UPC el va obtenir l’any1997amb una tesi dirigida pel Prof. Eduard Egusquiza . Forma part del Departament de Mecànica de Fluids de la UPC des de l’any 1989 on està impartint cursos tant d’ assignatures troncals (mecànica de fluids i màquines hidràuliques) com d’assignatures optatives (transport de fluids). És responsable de projectes del CDIF i desenvolupa serveis per a empreses que van des dels anàlisis vibratoris i la detecció de danys fins estudis de simulació numèrica tant en el camp del fluid com de l’ estructura. La seva línia d’investigació es la simulació numèrica de la interacció fluid –estructura en màquines hidràuliques.
valero@mf.upc.edu

Foto Alvarez Jesús Andrés Álvarez, nascut a Barcelona, és Dr. Enginyer Industrial. Actualment professor Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable del Laboratori de Motors Tèrmics del Departament de Màquines i Motors Tèrmics situat a l'ETSEIB. Amplia experiència anterior en el sector industrial en els àmbits de Manteniment de maquinària i de línies de producció, Qualitat del producte i processos i Organització i gestió, funcions desenvolupades a SEAT, Germans Boada S.A. e IDIADA. L'activitat desde l'ingrés a temps complert a la UPC ha estat al Departament de Màquines i Motors Térmics i destaca la creació i posta en marxa dels següents grups de treball interns en conexió amb el sector de l'automoció i el sector energètic: CenEngAut (Centreo de Ingeniería de Automoción), Cátedra Ap+ y CREMIT (Centro de Investigación de Motores e Instalacions Térmiques) del que actualment és director. Els seus treballs han estat orientats a la recerca per empresa i han generat  una important cartera de patents a les àrees de coneixement de:  Màquines tèrmiques motors d'émbols, tant de combustió interna (MACI Otto/Diesel) com d'aportació de calor externa (Stirling/Ericson/Brayton) i de Instalaciones i plantes d'energia basades en maquinària tèrmica tant alternativa com rotativa.
jalvarez@mmt.upc.edu

Alexandre Preses Batlló, nascut a Barcelona, és Dr. Enginyer Industrial i investigador de projecte en el CDIF. Va obtenir el títol d'Enginyer Aeronàutic i Màster per la Technische Universität München, el títol d'Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial De Barcelona el 2009 i el de Doctor Enginyer Industrial el 2014, per una tesi dirigida pel Professor Eduard Egusquiza i Dr. Carme Valero. Ha impartit docència en diverses assignatures del departament de Mecànica de Fluids (secció ETSEIB) entre el 2010 i 2015. Les seves principals línies de treball i investigació són: anàlisi de vibracions mecàniques en màquines rotatives i problemes d'interacció fluid-estructura. Ha col·laborat en projectes de recerca a nivell europeu i internacional en aquests camps.

alex.presas@mf.upc.edu

 

 

David Valentín, nascut a Barcelona. És membre del Departament de Mecànica de fluids de la Universitat Politècncia de Catalunya (UPC).   Va obtenir el títol d'Enginyer Industrial a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial al 2013. Actualment és estudiant de doctorat a la UPC dirigit pel profesor Egusquiza i la professora Carme Valero.  Col·labora en diferents projectes del CDIF, sent la interacció fluid-estructura el seu camp de treball. Combina tècniques experimentals amb simulació numèrica tant a la part estructural com fluidodinàmica.

David.valentin@mf.upc.edu

 

Paloma Ferrer. Gestió administrativa del Centre i Promoció
pferrer@mf.upc.edu

David Castañer. Suport técnic a l'investigador .
castaner@mf.upc.edu

 

 

Dues columnes de text